Tilfluktsrom

Tilfluktsrom / Referanseanlegg

Referanseanlegg, ferdig godkjent

Lierbyen Ungdomskole i Lier Kommune.
Dette er et tilfluktsrom for 300 personer som ble overlevert av TP Miljøteknikk til Lier Kommune i 2011.
TP Miljøteknikk AS prosjekterte og leverte et komplett tilfluktsrom ferdig godkjent av Buskerud Sivilforsvarsdistrikt.

Leveransen fra TP Miljøteknikk bestod av følgende produkter ferdig levert og montert:

  • Krigsventilasjon med ABC-ventilasjon, luftinntak, sjokkventiler, overtrykksventiler, reguleringsventiler, overtrykksmåler og hurtiglukkerventiler for avstengning av fredsventilasjonen ved beredskap.
  • Sluseanegg med dusj, sirene og “LUKK DØREN” signal.
  • Nødstrømsaggregat med sjokkventil, luftinntak, eksosavløp.
  • Komplett sett med løsutstyr.
  • Montering av fester til tørrklosettavlukkere.
  • Gass og trykksikkre kabel og rørgjennomføringer.
  • Diverse merking av komponenter iht Driftsinstruks for tilfluktsrommet.
  • Nødsamband med nødsambandskilt.
  • Diverse tilfluktsromsskilt + nøutgangsskilt.
  • Utarbeidelse av godkjent Driftsinstruks for Tilfluktsrommet.
  • Det elektriske ble utført av Elektrisk Produksjon under TP Miljøteknikk AS sin prosjektledelse.
Avstegning av fredsventilasjon
Avstegning krigsventilasjon
Luftinntaksrør
Krigsventilasjon og Drift og Klargjøringsinstruks
Nødstrømsaggregat