Godkjent leverandør av
tilfluktsroms produkter
Vi leverer også sjokkventiler for sikring av

ventilasjon i trafoanlegg i tilfelle

brann/eksplosjon.
Les mer

OM OSS

TP Miljøteknikk er en landsdekkende, ledende leverandør av varer og tjenester til tilfluktsrom i Norge. Vi har i over 40 år utviklet, markedsført, produsert, levert og montert utstyr for tilfluktsrom. Les mer om oss.

Vi har levert varer og tjenester til private, offentlige tilfluktsrom. Kunder har vært kommuner, statlige institusjoner, både store og små eiendomsforvaltere/eiere. Se våre referanser.

Se våre godkjente tilfluktsromsprodukter som ABC-filtere, sjokkventiler, reguleringsventiler, overtrykksventiler, luftinntaksrør, godkjente rør og kabelgjennomføringer etc.

LES MER

TILFLUKTSROM

Vi utfører befaring på oppdrag fra tilfluktsroms eiere/Forvaltere og utarbeider deretter en tilstandsrapporter som viser hvilke utbedring/tiltak som må gjøres slik at tilfluktsrommet er i den stand som forskrift om tilfluktsrom krever.

LES MER

VANNKRAFTVERK

Våre sjokkventiler er godkjent av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), og fullskala testet på FFI (Forsvarets Forskning Institutt). Vi har levert til en rekke kraftverk i Norge og utland gjennom 40 år.

LES MER

PRODUKTER

Se våre godkjente tilfluktsromsprodukter som ABC-filtere, sjokkventiler, reguleringsventiler, overtrykksventiler, luftinntaksrør, godkjente rør og kabelgjennomføringer etc.

LES MER

KONTAKT OSS