Produkter

Gjennomføringer

Gass og trykksikre gjennomføringer for kabler, rør og ventilasjon

Ventilasjon

Krigsventilasjon, Hurtiglukkerventiler, Reguleringsventiler, Sjokkventiler, Overtrykksmåler, Luftinntaks- og Fordelingskammer.

Montérbar sluse

Slusen skal være fastskrudd i umiddelbar nærhet til inngangsdøren.

Løsutstyr

Sanitær, Utbryterverktøy, Brannslukkerapparat, Lommelykter, etc.

Merking og skilting

Retningsskilt, Dørskilt, Nøddusj, Nødutgang, Nødsamband

Elektro

Nødlys, Slusedørsignal, Nødlysarmatur, Endebrytere, Batterikasse etc.