Produkter

Avstengingsventil

Bruksområde
Hurtiglukkerventil TPM KS-100 – KS-800 benyttes i ventilasjonsanlegg for avstengning av ABC filtre, CO2 filtre o.l. Videre benyttes den til omkobling mellom driftsalternativene normal- og filterventilasjon, eventuelt til omkobling mellom alternative luftinntak i alle typer sikkerhetssrom. Ventilen er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for bruk i tilfluktsrom.

Brannslukkere for tilfluktsrom

Bruksområde I tilfluktsrom skal det være et antall brannslokkingsapparater slik at avstand til et apparat aldri skal være mer enn 25 meter. Størrelse på apparat: Min. 6 kg ABE TP Miljøteknikk AS leverer godkjente pulverbrannslukkere

Dører og luker

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.

Drift og klargjøringsinstruks

Drift og klargjøringsinstruksen skal være utarbeidet slik at alle skal kunne klargjøre tilfluktsrommet ved beredskap. Instruksen er utarbeidet slik at den henviser til nummererte komponenter og hva man skal gjøre med disse ved beredskap. Plassering av komponentene er også tegnet inn. Alt som ikke stemmer overens med Instruksen og hva som skal være i tilfluktsrommet ved en beredskapsituasjon skal da fjernes.

Elektro

Produktbeskrivelse:
Modulen er ment brukt for gass/trykksikker gjennomføring av kabler/rør.
Den er beregnet for innfesting etter boltemetoden i armert betongvegg. og er utstyrt med tilstrekkelig antall boltehull.

Gjennomføring for eksosrør til nødstrømsagregat

Bruksområde:

Eksosgjennomføring benyttes ved behov for gass- og trykktett gjennomføring for avgassrør fra dieselaggregater. Utformingen hindrer også at varmen fra eksosen ødelegger betongen.

Gjennomføring for ventilasjons
beregnet for eksisterende vegg

Bruksområde:

Gjennomføringene brukes når det er behov for gjennomføringer i allerede støpte vegger for montering av fredsventilasjon.

Største dimensjon godkjent av DSB er DN 300. Over DN300 må det søkes DSB.

Gjennomføringen kan i tillegg brukes til montering av sjokk-, avtrekk-, overtrykk-ventiler samt luftinntaksrør.

Gjennomføring med blindlokk
beregnet for eksisterende vegg

Bruksområde:

Gjennomføringene brukes når det er behov for gjennomføringer i allerede støpte vegger. Man kan kun benytte denne løsningen dersom mediet er spennings/trykkfritt.

Gjennomføring med pakkboks
beregnet for eksisterende vegg

Bruksområde:

Gjennomføringene brukes når det er behov for gass og trykktett gjennomføring av kabler og rør med større diameter enn 50 mm i allerede støpte vegger

Gjennomføringer

Gas and pressure-proof bushings for cables, pipes and ventilation

Hurtiglukkerventil (For avstegning av
fredsventilasjon ved beredskap)

Hurtiglukkerventilen benyttes til avstengning av fredsventilasjonsåpninger inntil Ø300mm, samt avstengning av ABC-filterets inntak og uttak.

Karbondioksid Fjerningssytem

TPM ESL-CO2-230-B er et helautomatisk regenerativt karbondioksidfjerningssystem. Systemet er utformet for å brukes i ethvert anlegg som har en gasstett sluse som må være helt lukket i farlige situasjoner. Fjerning av karbondioksid (CO2) er en viktig funksjon i et system som dette.

Kombinert regulering og avtrekksventil for overtrykk

Bruksområde:
Ventilen er godkjent av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap som sjokkventil uten dempningsledd for luftevakuering fra tilfluktsrom i betong. Ventilen monteres på innsiden av trykkbarrieren til vegg-gjennomføring, eller til gjennomføring i betongdør TBS-20. Eventuelt til innsveiset gjennomføring ved stålkonstruksjoner. Ventilen har også anvendelse i sivile produksjonsanlegg hvor det er fare for eksplosjoner, f. eks. petrokjemiske anlegg, og i redningsrom i tunneler.

Lommelykter for tilfluktsrom

Bruksområde I tilfluktsrom skal det være 3 stk lommelykter i rom med kapasitet < 300 personer. I større rom skal det være 1 lykt pr 100 personer. Lommelyktene skal tilfredsstille krav spesifisert i forskriftene og skal anskaffes ved ferdigstillelse. Batterier skal anskaffes ved beredskap. Batteritype: LR20 / D.

Luftinntaks- og fordelingskammer

Luftinntakssystemet
For luftinntak leveres komplette sjokksikrede systemer i samsvar med forskrifter fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
Systemene består av:
Luftinntaksrør
Inntakskammer eller plate
Sjokkventil med innstøpt hus
Fordelingskammer eller plate
Fordelingsrør til ABC-filter eller aggregat.
Samtlige enheter er tilpasset slik at de enkelt kan monteres sammen.

Merking og skilting

Retningsskilt, Dørskilt, Nøddusj, Nødutgang, Nødsamband

Merking og skilting

Merking og skilting av tilfluktsromtekniske installasjoner i henhold til Driftsinstruks skal festes/monteres godt synlig.

Merkelapper må være produsert i rivesikkert materiale.

Monterbar sluse

Monterbar sluse:
Kassen inneholder montérbar gass sluse og skal være fastskrudd i umiddelbar nærhet til inngangsdøren. Kassen skal forbli plombert til klargjøring for beredskap.

Bruksområde :
Monterbar sluse TPM SL, er godkjent av. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som alternativ til fast sluse i tilfluktsrom som er mindre enn 200 m2.

Standardutførelsen kan benyttes for dører med høyde inntil 2100 mm lysåpning, og minimum takhøyde 2200 mm.

Monterbare køyesenger for 3 personer

Dimensjoner:

  • Køyeseng 2 personer: L= 2060, B= 600, H= 915
  • Køyeseng 3 personer: L= 2060, B= 600, H= 1515

 

Monterbare søyler

De monterbare søylene bør transporteres til monteringsstedet og anbringes i oppreist stilling av 2 personer.
En person støtter søylen mens den andre personen skrur senterbolten ned fra innstøpingskronen i taket og ned i hylsa i senter av topplaten på søylen med den medfølgende fastnøkkelen.
Søylen er nå sentrert og man kan spenne fast de 4 reguleringsboltene mellom topplata på søylen og innstøpingskrona i taket med den medfølgende fastnøkkelen

Montérbarsluse

Slusen skal være fastskrudd i umiddelbar nærhet til inngangsdøren.

NOR ESL-CO2

NOR ESL-CO2-230-B er et helautomatisk regenerativt karbondioksidfjerningssystem. Systemet er utformet for å brukes i ethvert anlegg som har en gasstett sluse som må være helt lukket i farlige situasjoner. Fjerning av karbondioksid (CO2) er en viktig funksjon i et system som dette. NOR ESL-CO2-230-B skal sikre et trygt opphold for personer over tid når det ikke tilføres frisk, renset luft til fasilitetene.
Dette frittstående systemet krever bare tilkobling til nettstrøm og eksisterende ventilasjonskanal og opptar mindre plass i anleggsrommet enn noe annet tilsvarende system. Dette er et viktig aspekt, spesielt i militære lukkede anlegg hvor hver kvadratmeter har en betydelig kostnad.

Overtrykksmåler

Overtrykksmåler NOR 6067 er basert på aneroidprinsippet.
Måleren leveres med veggbrakett, overgangsnippel og 1,5 m. kobberrør i dimensjon 6 mm.
Tallskiven er gradert 0-60 mmVS (millimeter vannsøyle) med et grønt felt fra 10-30 mmVS som er det aktuelle måleområdet.
Selve instrumentet har et hus med diameter på ca. Ø160 mm.
Vekt: Ca. 1 Kg.
Materiale: Messing og stål.

Rørgjennomføringer, innstøpte

Bruksområde:
Innstøpte rørgjennomføringer benyttes for å sikre en solid og tett forankring ved montering av:
* Regulerbare avtrekksventiler
* Sjokkventiler Gasstette hurtiglukkerventiler
* Gass- og trykktette gjennomføringer
* Eksosrør

Sanitetsskrin for tilfluktsrom

Bruksområde
I tilfluktsrom skal det være ett sanitetsskrin pr. påbegynt 50 personer.
Sanitetsskrin anbefales oppbevart tørt og nedlåst.

Utførelse
Skrinet er slagfast plast. Mål: 20x20x40 cm (H x B x L)
Innehold
I henhold til tilfluktsromsforskrift.
Vaskevannsfat for tilfluktsrom
Bruksområde
I tilfluktsrom skal det være et antall vaskevannsfat avhengig av tilfluktsrommets størrelse.
TP Miljøteknikk leverer egnede vaskevannsfat i plast.

Sjokksikring av luftinntak

NOR-6019/400:
NOR6019/400-A Sjokkventil er godkjent som sjokksikring i luftinntak og friskluftsystemer i tilfluktsrom type A og B. Ventilen er selvlukkende ved sjokkbelastning. Den åpner seg igjen automatisk når sjokkbølgen er forbi. NOR6019/400-A leveres med innstøpningsforing tilpasset den aktuelle veggtykkelse.

Sjokkventiler for Luftinntak og Avtrekk

Nedenfor kan du lese mer om disse to typene:

Luftinntak (TPM-PSV) 

Avtrekk (TPM-PVD)

Sjokkventiler for Luftinntak og Avtrekk

Luftinntak (TPM-PSV)
Bruksområde
TPM-PSV sjokkventilene brukes som luftinntak og eksosventil i sivile og militære tilfluktsrom. Sjokkventilene i PSV-serien er spesialdesignet for anlegg med krav om høy sprengmotstand og stor ventilasjonskapasitet med minimalt med veggplass.

Skap for nødlys i tilfluktsrom Type TPM-NLS

Teknisk data:

Nett tilkobling: 230V, 50HZ

Batteri tilkobling: 24V DC

Ladestrøm: 10A

Veggskap Elsteel TM IP65

Bygget iht NEK439-1-3

Termometer

1 termometer for tilfluktsrom mindre enn 500m2.
2 termometer for tilfluktsrom større enn 500m2.

Tilfluktsroms dører og luker

Bruksområde:
Denne serien av kompakte ståldører er utviklet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Dørene brukes til sikring av utvendige innganger til tilfluktsrom, og som gasstette dører i sluser og aggregatrom. Andre anvendelsesområder er trykk-/ gassbarrierer i sivile anlegg, flomsikring o.l.

Tørrklosett og Toalettavlukker

Tørrklosettet er utført i helstøpt polyvinylclorid og er fullstendig vedlikeholdsfritt.
Det er et kjemikalieklosett og er godkjent av Sivilforsvaret for bruk i tilfluktsrom.
Med hvert klosett leveres sitte-ring, lokk og 6 poser.
Det regnes maksimum 10 personer pr. klosett.

TPM 6019/400-600

Nedenfor finner du informasjon om sjokkventil TPM 6019/400 og TPM 6019/600.

TPM ES-1500

NOR ES-1500 ABC-filteret brukes i ABC-beskyttet sivile forsvars- og militære forsvarsinstallasjoner for filtrering av stridsgasser, radioaktivt støv, og biologiske partikler med maksimal effektivitet. NBC-filteret NOR ES-1500 er designet for å optimalisere bruken av gulvplass i HVAC-anlegget ved å gi maksimal filtrert luftmengde med minimum bruk av gulvplass.
NOR ES-1500 ABC-filteret omfatter et høyeffektiv partikulært aerosolfilter (HEPA) og et gass absorpsjonsfilter innesluttet i en stålbeholder. Filteret foretar en to-trinns filtrering av inntaksluften, aerosol og partikkelfiltrering først, etterfulgt av gassfiltrering.

TPM Ventilasjonssystem VA

Ventilasjonssystem TPM-VA-B

Ventilasjonssystem VA-B er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for bruk i tilfluktsrom. Systemet gir maksimal beskyttelse mot alle kjente stridsgasser, radioaktivt støv, og biologiske partikler.

TPM-ES-1250

NOR ES-1250 ABC-filteret brukes i ABC-beskyttet sivile forsvars- og militære forsvarsinstallasjoner for filtrering av stridsgasser, radioaktivt støv, og biologiske partikler med maksimal effektivitet. ABC-filteret NOR ES-1250 er designet for å optimalisere bruken av gulvplass i HVAC-anlegget ved å gi maksimal filtrert luftmengde med minimum bruk av gulvplass.
NOR ES-1250 ABC-filteret omfatter et høyeffektiv partikulært aerosolfilter (HEPA) og et gass absorpsjonsfilter innesluttet i en stålbeholder. Filteret foretar en to-trinns filtrering av inntaksluften, aerosol og partikkelfiltrering først, etterfulgt av gassfiltrering.Filteret er innelukket i en stiv, gasstett stålbeholder med en minimumstykkelse på 2,0 mm som sikrer støt og blåsebestandighet i ABC-filteret.

TPM-ES-150

NOR ES-150 ABC-filteret brukes i ABC-beskyttede tilfluktsrom i betong og offentlige tilfluktsrom i fjell for filtrering av stridsgasser, radioaktivt støv, og biologiske partikler.
NOR ES-150 ABC-filteret består av et høyeffektiv partikulært aerosolfilter (HEPA) og et gass absorpsjonsfilter innesluttet i en stålbeholder. Filteret foretar en to-trinns filtrering av inntaksluften, aerosol og partikkelfiltrering først, etterfulgt av gassfiltrering.Filteret er innelukket i en stiv, gasstett stålbeholder med en minimumstykkelse på 2,0 mm som sikrer støt og blåsebestandighet i ABC-filteret.Gassabsorpsjonsfilteret består av et lag av spesielt impregnert aktivert karbon produsert for å overholde de norske sivile forsvarskravene.

TPM-ES-600

NOR ES-600 ABC-filteret brukes i ABC-beskyttede tilfluktsrom i betong og offentlige tilfluktsrom i fjell for filtrering av stridsgasser, radioaktivt støv, og biologiske partikler.
NOR ES-600 ABC-filteret omfatter et høyeffektiv partikulært aerosolfilter (HEPA) og et gass absorpsjonsfilter montert i en stålbeholder. Filteret foretar en to-trinns filtrering av inntaksluften, aerosol og partikkelfiltrering først, etterfulgt av gassfiltrering. Filteret er innelukket i en stiv, gasstett stålbeholder med en minimumstykkelse på 2,0 mm som sikrer støt-1 og blåsebestandighet i ABC-filteret. Gassabsorpsjonsfilteret består av et lag av spesielt impregnert aktivert karbon produsert for å overholde de norske sivile forsvarskravene.

TPM-GM

Produktbeskrivelse:

Modulen er ment brukt for gass/trykksikker gjennomføring av kabler/rør.
Den er beregnet for innfesting etter boltemetoden i armert betongvegg. og er utstyrt med tilstrekkelig antall boltehull.

TPM-VL-150

TPM-VIL-150 brukes som en ABC-nødsituasjon ventilasjonsenhet i tilfluktsrom både sivile og militære anlegg.
TPM-VIL-150 kan også være brukes i ABC-beskyttede laboratorier og felt sykehusfasiliteter. Enheten er installert i veggen for å spare gulvplass. Spesifikasjon.

TPMESL-ABC

BC-filtreringsenhetene i ESL serien brukes til nødventilasjon i sivile forsvars- og militære tilfluktsrom. Formålet med ABC-filtreringsenhetene er å filtrere stridsgasser, radioaktivt støv, og biologiske partikler. ESL-enheter er tilgjengelig med to forskjellige typer filter, ES-600 og ES-1250, som følgende modeller:
ESL-600 og -1250 (ett filter)
ESL-1200 og -2500 (to filtre)
ESL-1800 og -3750 (tre filtre)
ESL-2400 og -5000 (fire filtre)
ESL-3000 og -6250 (fem filtre)
ESL-3600 og -7500 (seks filtre)

Utbryterverktøy for tilfluktsrom

Bruksområde
I tilfluktsrom skal det være 1 sett utbrytningsverkøy + 1 sett pr. 1000 personer.
Innhold
1 stk. spett 1,5m
1 stk. slegge med reserveskaft, 4,5 kg
1 stk. slegge 1,5 kg
1 stk. krafse
1 stk. rund meisel
1 stk. flat meisel
Utførelse
Utbryterverktøy leveres i lakkert stålkasse som er låsbar.
Mål: 385x1520x210 mm (B x L x H)
Vekt: 40 kg

Utbryterverktøy for tilfluktsrom

Bruksområde :
I tilfluktsrom skal det være 1 sett utbrytningsverkøy + 1 sett pr. 1000 personer.
Innhold :
1 stk. spett 1,5m
1 stk. slegge med reserveskaft, 4,5 kg
1 stk. slegge 1,5 kg
1 stk. krafse
1 stk. rund meisel

Vanntank

Vannpute
* Tilgjengelig i dimensjonene 0.5, 1.5, 3, 5, 10, 15, 20 og 25 m3
* Produsert i drikkevannsgodkjent og halogenfri PVC membran.
* Leveres komplet med 1 stk. kran i kuleventilutførelse tilpasset vanntankens tappestuss.
* Leveres med lappesaker.
* Leveres sammenbrettet i plombert og merket beholder.

Ventilasjon

Krigsventilasjon, Hurtiglukkerventiler, Reguleringsventiler, Sjokkventiler.