TPM-ES-1250

NOR ES-1250 ABC-filteret brukes i ABC-beskyttet sivile forsvars- og militære forsvarsinstallasjoner for filtrering av stridsgasser, radioaktivt støv, og biologiske partikler med maksimal effektivitet. ABC-filteret NOR ES-1250 er designet for å optimalisere bruken av gulvplass i HVAC-anlegget ved å gi maksimal filtrert luftmengde med minimum bruk av gulvplass.
NOR ES-1250 ABC-filteret omfatter et høyeffektiv partikulært aerosolfilter (HEPA) og et gass absorpsjonsfilter innesluttet i en stålbeholder. Filteret foretar en to-trinns filtrering av inntaksluften, aerosol og partikkelfiltrering først, etterfulgt av gassfiltrering.Filteret er innelukket i en stiv, gasstett stålbeholder med en minimumstykkelse på 2,0 mm som sikrer støt og blåsebestandighet i ABC-filteret.

Category:

Description

Gassabsorpsjonsfilteret består av et lag av spesielt impregnert aktivert karbon produsert for å overholde de norske sivile forsvarskravene. Eventuelt kan filteret også forsynes med aktivert karbon for fjerning av giftige industrielle kjemikalier (TIC). Et avansert karbonpakke- og kompresjonssystem brukes for å sikre at karbonplaten beholder sin integritet og tetthet.
Testrapporter samt tilleggs testdata er tilgjengelig på forespørsel.

Test- og ytelsesdata

Filteret er designet og testet mot reflektert sprengningstrykk på 2 bar og en
totalimpuls på 15 bar ms målt ved inntaksluftkanalen foran filteret. Effektiviteten til det absolutte
filteret (HEPA) av ES-1250 ABC-filter er bedre enn 99,995% for partikler på 0,3 μm. Filteret er sjokktestet
med et mekanisk sjokk på installasjonsbunnen med en akselerasjon på 20 g i retning av de tre hovedakser

Tekniske data:

* Nominell luftstrøm                                           1250 m³ / t
* Nominelt trykkfall                                            1300 pa
* Vekt av aktivert karbon                                    125kg
* Totalt karbonvolum                                          250 I
* Spesifikk karbonvolum                                     0,20 l / m³ / h
* Vekten på Filter                                                 400 kg
* Filterets høyde                                                  1770 mm
* Bredden på filteret                                            900 mm
* Tilkoblingshøyde på innløpsrøret                     1770 mm
* Tilkoblingshøyde på utløpsrøret                       1770 mm
* Innløps- og utløpsrørdiameter                          250 mm
* Avstand mellom innløps- og utløpskanale        750 mm