Tilfluktsroms dører og luker

kr100.00

Bruksområde:
Denne serien av kompakte ståldører er utviklet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Dørene brukes til sikring av utvendige innganger til tilfluktsrom, og som gasstette dører i sluser og aggregatrom. Andre anvendelsesområder er trykk-/ gassbarrierer i sivile anlegg, flomsikring o.l.

Description

Konstruksjon :
Dørkarmen er tilvirket av vinkeljern med forankringsbolter for direkte innstøping i vegg. Dørbladet er laget av en kompakt stålplate med tykkelse avhengig av ønsket beskyttelsesnivå, og har et pakningsspor med neoprenpakning. Døren lukkes med en dørvrider som trekker dørbladet mot karmen på tre punkter. Den ytre dørvrideren er utstyrt med øre for hengelås. Ekstra lås kan leveres etter kundens ønske.
GD-10 og GD-35 kan leveres med svingbar terskel for terskelfri adkomst i fredstid.
Alternativ montering
Etter dispensasjon kan det tillates at GD– og 2GDD dører blir ettermontert i eksisterende vegger ved hjelp av gjennomgående gjengestenger. DSB har utarbeidet en spesiell anvisning for slik ettermontering. I nye tilfluktsrom skal dørene alltid støpes inn.
Overflatebehandling :
Dørene leveres som standard grunnet med sinkfosfat primer. De kan også leveres varmforsinket.
Eksplosjonstrykk :
Dørene er godkjent for følgende eksplosjonstrykk med lang varighet: GD-50, GL-35: 300 kPa initialtrykk, tilsvarende 1100 kPa reflektert trykk. GD-35, 2GDD-35, GP-35: 100 kPa initialtrykk, tilsvarende 300 kPa reflektert trykk. GD-10, 2GDD-10, GP-10, GL-10: 25 – 40 kPa statisk trykk avhengig av dørstørrelse.

Forespørsler :
Ved forespørsler og og bestilling bes oppgitt:
Type, monteringsmåte og lysmål
Slagretning (iflg. NS 549)
Tilleggsutstyr
Luftvernluke GL-10 OG GL-35 :
Nødutangsluke
Det skal i tilfluktsrom være nødutganger avpasset etter det antall personer tilfluktsrommet er beregnet for. I tilfluktsrom med to eller flere innganger, kan en av disse regnes som inngang og de øvrige som nødutganger. Som nødutgang kan også nytes luke av godkjent type.
Antall nødutganger bestemmes etter følgende skala:

 

 

 

 

 

 

 

 

Type GL-35 benyttes som ytre sikring av nødutganger i private og offentlige tilfluktsrom, sikring av
ventilasjonsåpninger i ytre sikringsvegger.
Type GL-10 benyttes som kontrolluker innenfor trykkgrensen. Sikring av ventilasjonsåpninger innenfor trykkgrensen.
Luftverndører GD-10, 35 og 50
Type GD-50 benyttes til sikring av ytre innganger og nødutganger i trykkgrensevegg i offentlige tilfluktsrom i fjell.
Type GD-35 benyttes til sikring av ytre innganger og nødutganger i trykkgrensevegg i offentlige
og private tilfluktsrom i betong.
Type GD-10 benyttes som gasstett dør i gassgrensevegg i offentlige og private tilfluktsrom i fjell og betong. Døren benyttes
normalt i gass-slusens innervegg og i rom mot nødstrømsaggregat hvor dette ligger innenfor trykkgrensen, men
utenfor gassgrensen. GD-10 kan også benyttes som ytre dør i tilfluktsrom type-C når inngangen ligger
under terreng.

GD-50 er godkjent og leveres med samme lysmål som GD-10 og GD-35