Sanitetsskrin for tilfluktsrom

kr100.00

Bruksområde
I tilfluktsrom skal det være ett sanitetsskrin pr. påbegynt 50 personer.
Sanitetsskrin anbefales oppbevart tørt og nedlåst.

Utførelse
Skrinet er slagfast plast. Mål: 20x20x40 cm (H x B x L)
Innehold
I henhold til tilfluktsromsforskrift.
Vaskevannsfat for tilfluktsrom
Bruksområde
I tilfluktsrom skal det være et antall vaskevannsfat avhengig av tilfluktsrommets størrelse.
TP Miljøteknikk leverer egnede vaskevannsfat i plast.

Category: