Monterbar sluse

Monterbar sluse:
Kassen inneholder montérbar gass sluse og skal være fastskrudd i umiddelbar nærhet til inngangsdøren. Kassen skal forbli plombert til klargjøring for beredskap.

Bruksområde :
Monterbar sluse TPM SL, er godkjent av. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som alternativ til fast sluse i tilfluktsrom som er mindre enn 200 m2.

Standardutførelsen kan benyttes for dører med høyde inntil 2100 mm lysåpning, og minimum takhøyde 2200 mm.

Description

Spesialutførelse for dører med høyde 2200 mm kan leveres.
Det skal være en kombinert avtrekk/overtrykksventil i slusen.
For dører med bredde på 1000 mm lysåpning plasseres ventilen ved siden av døren.
For dører med bredde 1200-1300 mm kan ventilen plasseres i dørbladet.

Konstruksjon:
Slusen er utført i et stykke av armert, hvit PVC duk.
Hver sidevegg er forsynt med vindu som bedrer kommunikasjonen mellom sluse og oppholdsrom.
Ut og innpassering skjer i slusens front mellom sideveggene.
Slusens gulvareal er 2,1m2.

Montering:
Til kassens front er festet boremal, 13 slagankere, og skruer for feste av kassen. ved montasje bores 13 stk 12 mm hull hvor de medfølgende slagankere settes inn.
Oppbevaringskassen skrus fast.

Lagring:
Slusen oppbevares i fredstid i en plombert kasse av stål.
Kassen skrus fast til veggen ved inngangsdøren og skal forbli plombert inntil klargjøring ved beredskap.

Forespørsler:
Ved forespørsler og bestilling oppgis dørens lysmål.

Klargjøring:
I fredstid oppbevares sluse TPM SL i en kasse fastskrudd til veggen i inngangsdørens nærhet. Kassen skal forbli plombert til klargjøring ved en eventuell beredskapssituasjon.

Slusen klargjøres ved beredskap. Instruks for klargjøring er festet til oppbevaringskassen.

Demonter slusekassen fra veggen (4 stk. sekskantskruer M8).
Ta ut slusen og rull den ut på gulvet. Sekskantskruer, øyeskruer og fastnøkkel er i egen pose i oppbevaringskassen.
Tre toppskinnen (firkantrør 25x25mm) inn i slusetaket.
Skru sammen topp- og sideskinner merket A med 2 stk. skruer M8x20 med mutter.
Skru fast slusen med 6 stk. sekskantskruer M8x40 i veggen, merket B.
Skru fast 3 stk. øyeskruer M8x30 i taket, merket C,
juster høyden så slusesidene går jevnt med gulvet, og knyt fast slusetaket.
Stussene på slusesidene tres på eventuelle kanaler fra toalettrom og knytes fast.
Når monteringen er kontrollert, rulles sideveggene opp og knytes fast med tau i beredskapsstilling.
Gass slusen tillater inn- og utpassering ved radioaktiv eller kjemisk forurenset uteluft.
Personer som har fått gass i væskeform eller radioaktivt støv på klærne må dusje før de går inn i slusen.
Nøddusjen befinner seg til venstre for inngangen utenfor tilfluktsrommet.
Forurensede klær etterlates utenfor.
Gå inn i slusen, lukk tilfluktsromdøren og vent 2-3 minutter før entring av tilfluktsrommet.