Luftinntaks- og fordelingskammer

kr100.00

Luftinntakssystemet
For luftinntak leveres komplette sjokksikrede systemer i samsvar med forskrifter fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
Systemene består av:
Luftinntaksrør
Inntakskammer eller plate
Sjokkventil med innstøpt hus
Fordelingskammer eller plate
Fordelingsrør til ABC-filter eller aggregat.
Samtlige enheter er tilpasset slik at de enkelt kan monteres sammen.

Category:

Description


Luftinntaksrør :
Luftinntaksrør leveres i samsvar med gjeldende forskrifter for tilfluktsrom når det gjelder utforming, styrke, og
maksimal lufthastighet.
Rørene leveres varmforsinket og er forsynt med flenser for fastmontering til
inntakskammer eller inntaksplate.

Luftinntakskammer :
Inntakskamrene er utført i 3 mm stålplater med stuss til inntaksrør og flens til sjokkventilhus.
Kamrene leveres varmforsinket. Sjokkventil skal støpes inn i tilfluktsrommets ytre begrensningsvegg. Se datablad for sjokkventiler.

 

Fordelingskammer :
Fordelingskamrene er utført i 3 mm stålplater med en eller flere stusser til fordelingsrør, samt flens til sjokkventilhus. Kamrene leveres varmforsinket og har inspeksjonsluke i front, samt kondenshull ø5 på undersiden. Stusser til fordelingsrør kan plasseres etter ønske. Ved bestilling bes oppgitt stussenes plassering og dimensjon.

Stål luftfordelingsrør:
Varmforsinket fordelingsrør for luftfordeling mellom mellom sjokkventil og ABC filter,
leveres i 2 mm godstykkelse komplett med flenser, bend, og avstikk. Ved bestilling må dimensjoner angis på målskisse.

Dimensjoner for fordelingsrør :
Røroppheng for luftfordelingsrør Røroppheng beregnet etter forskrifter
for tilfluktsrom kan leveres i varmforsinket stål.

Veggbraketter :
Veggbraketter for rør med avstand til vegg maksimum 600 mm. Hver veggbrakett festes til vegg
med 3 stk. ekspansjonsbolter HSA M6x65. Det skal benyttes minst 2 veggbraketter og størst avstand
mellom brakettene er vist i tabellen.

Takoppheng :
To-delte justerbare takoppheng. Bemerk at luftfordelingsrøret må bestilles
med festeører fortak-oppheng for å benytte disse. Ved rørdimensjoner opp til
DN 250 festes hver brakett til taket med 1 stk ekspansjonsbolt HSA M8x65.
Ved rørdimensjoner DN 350 – DN 500 benyttes 2 stk ekspansjonsbolter HSA
M8x65 Det skal benyttes minst 2 stk takoppheng. Største. avstand mellom opphengene er 1,4 m.

Forespørsler :
Ved forespørsel og bestilling bes spesifisert utformingen og dimensjoner på kamrene, plater, og rør så langt det er mulig i form av skisser.