Drift og klargjøringsinstruks

Drift og klargjøringsinstruksen skal være utarbeidet slik at alle skal kunne klargjøre tilfluktsrommet ved beredskap. Instruksen er utarbeidet slik at den henviser til nummererte komponenter og hva man skal gjøre med disse ved beredskap. Plassering av komponentene er også tegnet inn. Alt som ikke stemmer overens med Instruksen og hva som skal være i tilfluktsrommet ved en beredskapsituasjon skal da fjernes.

Category: