Avstengingsventil

Bruksområde
Hurtiglukkerventil TPM KS-100 – KS-800 benyttes i ventilasjonsanlegg for avstengning av ABC filtre, CO2 filtre o.l. Videre benyttes den til omkobling mellom driftsalternativene normal- og filterventilasjon, eventuelt til omkobling mellom alternative luftinntak i alle typer sikkerhetssrom. Ventilen er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for bruk i tilfluktsrom.

Category:

Description

Konstruksjon:

Ventilen består av et ventilhus med neoprenpakninger og stengespjeld montert på en aksel med kulelager. Materialet i ventilhuset og stengespjeldet er av aluminium. Alle deler er effektivt korrosjonsbeskyttet, ventilhuset og stengespjeldet er epoxy pulverlakkert og de andre mindre deler er varmforsinket. Ventilen monteres mellom to flenser som kan leveres som et tillegg.

Virkemåte:

Standardutførelsen av ventilen betjenes manuelt. Stengespjeldet kan låses i alle posisjoner og den kan derfor i tillegg benyttes som reguleringsspjeld. Ventilene kan også leveres med elektrisk motordrift, eller pneumatisk aktuator for fjernstyring.

Tekniske data:

Ventilene er konstruert for å motstå et statisk over- og undertrykk på 100 kPa. De motstår et refleksjonstrykk på 150 kPa med 10 ms varighet. Lekkasje gjennom ventilen er maksimum 0,1 l/s (0.36 m3/h) pr. m2 av ventilens areal ved et overtrykk på 150 Pa. Data for mål og luftmengder, se neste side.

Ventilen utmerker seg ved:

⦁ LAV VEKT
⦁ KORTE BYGGEMÅL, LITE PLASSKREVENDE
⦁ LAV LUFTMOTSTAND
⦁ HØY TETTHETSGRAD
⦁ LÅSBAR I ALLE POSISJONER, ENKEL BETJENING

Forespørsler:

Ved forespørsler og bestilling bes oppgitt:

⦁ Dimensjon
⦁ Tilleggsutstyr som flenser, elektrisk motor, og pneumatisk aktuator.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensjoner og flensmål (flenser er ikke inkludert og må bestilles i tillegg)