OM OSS

TP Miljøteknikk (tidligere Lier Maskin) har i over 40 år utviklet, produsert og markedsført utstyr for tilfluktsrom. Vi er en godkjent leverandør utstyr til tilfluktsrom jmf. elementfortengnelse m.v. for tilfluktsrom. TP Miljøteknikk AS er en ledende leverandør av varer og tjenester til tilfluktsrom i Norge.
TP Miljøteknikk AS ble stiftet i 1988 og har i disse årene drevet med produksjon, konstruksjon og salg av miljøprodukter som oljeseparatorer, matavfall-håndteringutstyr, kverner, forbrenningsovner kompaktorer etc.
I 1999 overtok TP Miljøteknikk AS produksjonsrettigheter av Lier Maskin AS for godkjente tilfluktsromsprodukter som ABC-filtere, sjokkventiler, reguleringsventiler, overtrykksventiler, luftinntaksrør, godkjente rør og kabelgjennomføringer etc. Dette har vært vårt hovedarbeidsområde siden 1999 og TP Miljøteknikk AS er idag en ledende totalleverandør av varer og tjenester til tilfluktsrom i Norge.
Vi leverer også sikkerhetsutstyr ved transformmatorbranner/eksplosjoner i vannkraftverk. Sjokkventiler, brannspjeld, sikkerhetsdører etc.
I forbindelse med utvikling, prøving og godkjenning av nye produkter, har vi et nært samarbeide med Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap. Av Produktene omfatter utstyr som sjokkventiler, ventilasjonsaggregater, ABC-filter, evakuerings-ventiler, måleutstyr m.m., samt alle typer rør-konstruksjoner for luftinntak, luftfordelingskanaler o.l.

Vi er til for kundene. – Trenger du informasjon, bistand , tilbud eller utstyr, så ta kontakt med oss.

Temet Oy er en verdensledende produsent og leverandør av utstyr for tilfluktsrom. TP Miljøteknikk er nå eneforhandler av Temet sine produkter for tilfluktsrom i Norge.