referanser

Viken Fylkeskommune Tilstandsvurdering av 64 tilfluktsrom

År: 2018 og 2019

Oppdragsgiver: Viken Fylkeskommune

Oppdrag: Tilstandsvurdering av alle tilfluktsrommene (64 stk) tilhørende Viken Fylkeskommune.

Beskrivelse: Oppdraget bestod av befaring og utarbeidelse av tilstandsrapport for hver enkelt tilfluktsrom i porteføljen. Rapporten var en 80 punkt rapport iht gjeldende forskrifter med bilder og priskalkye på oppretting av feil og mangler.

Hønefoss Videregående skole
Ringerike Folkehøgskole
Gol Videregående skole
Bleiker Videregående skole, Asker