Varslingssignalene testes to ganger i året, over hele Norge.

Korte støt i et minutt gir folk beskjed om å søke tilflukt, for eksempel ved å ta seg til sitt nærmeste tilfluktsrom.

Så sendes «faren over»-signalet, et langt støt som varer et halvt minutt.

Signalet «Lytt på radio» består av tre serier med tre støt, med et minutts mellomrom.
Hører du signalet må du skru på hvilken som helst av NRK sine radiokanaler.

Når sirenen blir brukt under en virkelig katastrofe er all bruk av telefon forbudt med unntak av ved livsviktige samtaler.
Fram til en time etter at «faren er over»-signalet er sendt skal bruk av telefon kun brukes til korte samtaler.