referanser

Universitetet i Oslo serviceavtale

År: 2003-2021

Oppdragsgiver: Universitetet i Oslo (UIO)

Oppdrag: Tilstandsvurdering av alle tilfluktsrommene (19 stk) tilhørende UIO.

Beskrivelse: Oppdraget bestod av befaring og utarbeidelse av tilstandsrapport for hver enkelt tilfluktsrom i porteføljen. Rapporten var en 80 punkt rapport iht gjeldende forskrifter med bilder og priskalkye på oppretting av feil og mangler.
Når alle tilstandsrapporter var utarbeidet fikk TP Miløteknikk AS oppdraget med å oppgradere
Tilfluktsrommene iht tilstandsvurderingene.
Vi har siden hatt en årlig serviceavtale på disse eiendommene.

Montering ny tilfluktsromsdør.
Domus Atletica.
Levering av ny driftsinstruks.
Domus Medica.
Montering av lukk døren lampe og sluseinstruks.
Eilert Sunds Hus.