referanser

Union Eiendomskapital - Oppgradering før salg av eiendom

År: 2020

Oppdragsgiver: Union eiendomskapital

Oppdrag: Rehabilitere 1 privat tilfluktsrom ifbm salg av eiendommen.

Beskrivelse: Utføre statuskontroll og levere kalkyle på beredskapsmessig istandsettelse. Lukke avvik som kom frem av statuskontrollen.

Utført: Organisert rehabilitering av toppramme/rist for nødutgang-sjakt, skiftet ut krigsventilasjonsaggregat, kjerneboret utsparinger, levert/montert godkjente tettinger og levert/montert spesialtilpasset ramme for ny reguleringsventil. Tilfluktsrommet er i tillegg utstyrt med komplett nytt instruksverk, løsutstyrsett, skilting er etablert og tilfluktsrommet er trykkprøvet.

Blokkert nødutgang
Byttet ut gammell krigsventilasjon.
Ny løsning med nødutgang, fjerne rist ved beredskap.
Montert sjokk/reguleringsventil for.