Tilfluktsrom

I hvilken stand er tilfluktsrommet ditt?

Vi gjør en befaring i det aktuelle tilfluktsrommet og utarbeider deretter en tilstandsrapport som viser hvilke utbedringer som må gjøres, slik at tilfluktsrommet ditt blir i den stand som “forskrift om tilfluktsrom” krever.

Stortingsmelding nr 17 (5.april 2002) Samfunnssikkerhet – Veien til et mindre sårbart samfunn, sier:

“Eksisterende tilfluktsrom skal holdes ved like. Sivilforsvarstiltakene som ivaretas som ledd i næringslivets egenbeskyttelse vil bli videreført”.

Vi jobber med tilfluktsrom innen følgende områder:

  • Produktutvikling og produktsalg.
  • Utarbeider Drifts og klargjøringsinstrukser ferdig laminert i A1-format.
  • Forskriftsmessig skilting og merking av tilfluktsrom relaterte installasjoner.
  • Rehabilitering, oppgradering og vedlikehold.
  • Årlig service i.h.t. sivilforsvarsloven og forskrifter. HMS-dokumentasjon.
  • Tilstandsrapporter med kalkyler for oppretting av evt. feil og mangler.
  • Konsulentvirksomhet.
  • Montering av nye produkter.
  • Utarbeidelse av søknader for kommuner for bruk av frikjøpsmidler.
  • Utarbeidelse av søknader for kommuner og private eier av tilfluktsrom ved ønske om forandring i tilfluktsrom vedr. innganger etc.

Temet Oy er en verdensledende produsent og leverandør av utstyr for tilfluktsrom. TP Miljøteknikk er nå eneforhandler av Temet sine produkter for tilfluktsrom i Norge.