Vannkraftverk / Test av sjokkventil 6025/600 ALU

Sjokkventil for eksplosjon og brannsikring

Lukketiden på sjokkventilen ble målt til 139ms,
141ms og 139ms, som gir et snitt på 139.67ms.
Dette er godt under kravet på 600ms.

Høyhastighetskamera V310 Phantom.
Lydnivået ble målt til 122.6db.
Lydmåler SL-4001 Lutron.

TESTOPPSETT

Kameraet ble innstilt til å ta opp 2000 bilder pr. sek under alle opptak.
For å bestemme lukkertiden til ventilen ble kameraet plassert 90° på bevegelsesretningen til ventilluken. For å bestemme lydnivået ved lukking av ventilen ble måleinstrumentet plassert 1meter fra enden på ventilluken, 90° på bevegelsesretningen til ventilluken.

MONTASJE

Sjokkventil er montert fast i rammeverk laget av vinkeljern som er skrudd fast i en europall, produsert av TP Miljøteknikk.
Europallen ble festet med jekkestropp til vegg for å hindre forflyttning.

OMGIVELSER

Testen ble utført innendørs ved ~20 °C.

Testkriterium Krav Testresultat Merknader
1 Måle lukketid av sjokkventil <600ms 139ms Ref fil ”Sjokkventil tid1.wmv
2 Måle lukketid av sjokkventil <600ms 141ms Ref fil ”Sjokkventil tid1.wmv
3 Måle lukketid av sjokkventil <600ms 139ms Ref fil ”Sjokkventil tid1.wmv
4 Måle lukketid av sjokkventil inkludert ”brytertid” <600ms 142ms Ref fil ”Sjokkventil tid4 m_bryter.wmv
5 Måle lydnivå na 122.3db (A-veid)
6 Måle lydnivå na 122.3db (A-veid)
7 Måle lydnivå na 122.3db (A-veid)