referanser

Rikshospitalet serviceavtale

År: 2002-2021

Oppdragsgiver: Rikshospitalet

Oppdrag: Tilstandsvurdering av alle tilfluktsrommene (10 stk) tilhørende Rikshospitalet.

Beskrivelse: Oppdraget bestod av befaring og utarbeidelse av tilstandsrapport for hver enkelt tilfluktsrom i porteføljen. Rapporten var en 80 punkt rapport iht gjeldende forskrifter med bilder og priskalkye på oppretting av feil og mangler.

Når alle tilstandsrapporter var utarbeidet fikk TP Miløteknikk AS oppdraget med å oppgradere

Tilfluktsrommene iht tilstandsvurderingene.

Vi har siden hatt en årlig serviceavtale iht lover og forskrifter på disse eiendommene.

Sjekk av krigsventilasjon
Sjekk av nødlyssentral
Sjekk av ventiler