referanser

Realkapital Utvikling AS-Oppgradering før salg av eiendom

År: 2016

Oppdragsgiver: Realkapital Utvikling AS/ JOS Eiendomservice AS

Oppdrag: Rådgivningstjeneste og levering av utstyr ifbm totalrehabilitering og ombygging av tilfluktsrommet i den tidligere Japanske ambassaden.

Beskrivelse: Eiendommen skulle skifte eier og det forelå planer om total ombygging i tilfluktsrommet. Den gamle og ikke godkjente mat heisen skulle fjernes, det skulle etableres personheis i tilfluktsrommet, føringsvei for nødutganger skulle flyttes og det gamle kanalnettet for ventilasjon som lå nedstøpt i kulverter under gulvet skulle fjernes. Ny ventilasjon skulle økes kapasitetsmessig og monteres over himling.

Utført: Anbefalt og foreslått løsninger for sikring av personheis sjakt, skissert løsning for blending av sjakt for mat heis, bistått med å stile og sende dispensasjonssøknader til DSB for alle faggruppene i prosjektet gjennom hele byggeprosessen, levert nytt instruksverk, løsutstyr og nødlysanlegg.

Dør montert
Ventil for avstegning av fredsventilasjon
Diverse gass og trykksikre kabel og rørgjennomføringer