Bruksområde
Denne serien av kompakte ståldører er utviklet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Dørene brukes til sikring av utvendige innganger til tilfluktsrom, og som gasstette dører i sluser og aggregatrom. Andre anvendelsesområder er trykk-/ gassbarrierer i sivile anlegg, flomsikring o.l.

Konstruksjon
Dørkarmen er tilvirket av vinkeljern med forankringsbolter for direkte innstøping i vegg. Dørbladet er laget av en kompakt stålplate med tykkelse avhengig av ønsket beskyttelsesnivå, og har et pakningsspor med neoprenpakning. Døren lukkes med en dørvrider som trekker dørbladet mot karmen på tre punkter. Den ytre dørvrideren er utstyrt med øre for hengelås. Ekstra lås kan leveres etter kundens ønske.
GD-10 og GD-35 kan leveres med svingbar terskel for terskelfri adkomst i fredstid.

Alternativ montering
Etter dispensasjon kan det tillates at GD– og 2GDD dører blir ettermontert i eksisterende vegger ved hjelp av gjennomgående gjengestenger. DSB har utarbeidet en spesiell anvisning for slik ettermontering. I nye tilfluktsrom skal dørene alltid støpes inn.

Overflatebehandling
Dørene leveres som standard grunnet med sinkfosfat primer. De kan også leveres varmforsinket.

Eksplosjonstrykk
Dørene er godkjent for følgende eksplosjonstrykk med lang varighet: GD-50, GL-35: 300 kPa initialtrykk, tilsvarende 1100 kPa reflektert trykk. GD-35, 2GDD-35, GP-35: 100 kPa initialtrykk, tilsvarende 300 kPa reflektert trykk. GD-10, 2GDD-10, GP-10, GL-10: 25 - 40 kPa statisk trykk avhengig av dørstørrelse.

Forespørsler
Ved forespørsler og og bestilling bes oppgitt:

  • Type, monteringsmåte og lysmål
  • Slagretning (iflg. NS 549)
  • Tilleggsutstyr

 

Luftvernluke GL-10 OG GL-35

Nødutangsluke
Det skal i tilfluktsrom være nødutganger avpasset etter det antall personer tilfluktsrommet er beregnet for. I tilfluktsrom med to eller flere innganger, kan en av disse regnes som inngang og de øvrige som nødutganger. Som nødutgang kan også nytes luke av godkjent type.

Antall nødutganger bestemmes etter følgende skala:

Tilfluktsrommets leieareal

Ant. nødutg.
i betonganlegg

Ant. nødutg.
i fjellanlegg

Inntil 200 m2

1

1

201-500 m2

2

1

501-1000 m2

3

1

1000-2000 m2

4

1

 

  • Type GL-35 benyttes som ytre sikring av nødutganger i private og offentlige tilfluktsrom, sikring av ventilasjonsåpninger i ytre sikringsvegger.
  • Type GL-10 benyttes som kontrolluker innenfor trykkgrensen. Sikring av ventilasjonsåpninger innenfor trykkgrensen.

Type

Lysmål

Utv. karmmål

Karmvinkel

Vekt i Kg

 

1

2

3

4

5

 

GL-35

700

700

900

900

100x200x12

300

GL-10

700

700

900

900

100x100x10

135

 

Luftverndører GD-10, 35 og 50

  • Type GD-50 benyttes til sikring av ytre innganger og nødutganger i trykkgrensevegg i offentlige tilfluktsrom i fjell.
  • Type GD-35 benyttes til sikring av ytre innganger og nødutganger i trykkgrensevegg i offentlige og private tilfluktsrom i betong.
  • Type GD-10 benyttes som gasstett dør i gassgrensevegg i offentlige og private tilfluktsrom i fjell og betong. Døren benyttes normalt i gass-slusens innervegg og i rom mot nødstrømsaggregat hvor dette ligger innenfor trykkgrensen, men utenfor gassgrensen. GD-10 kan også benyttes som ytre dør i tilfluktsrom type-C når inngangen ligger under terreng.

Innvendig fri port/dør bredde i cm

Kapasitet i ant. personer

80-100

150

101-130

200

131-150

250

151-170

300

171-190

350

191-210

400

211-230

450

231-250

500

251-300

600

 

Type

Lysmål

Karmvinkel

Vekt i Kg

GD-35

1

2

3

4

5

6

7

8

"

800

1900

100x200x12

260

242

327

315

110

690

"

900

"

"

"

"

"

"

"

750

"

1000

"

"

"

"

"

"

"

800

"

800

2100

"

"

"

"

"

"

750

"

900

"

"

"

"

"

"

"

820

"

1000

"

"

"

"

"

"

"

880

GD-10

900

1900

100x100x10

165

190

190

180

85

270

"

900

"

"

"

"

"

"

"

280

"

1000

"

"

"

"

"

"

"

300

"

800

2100

"

"

"

"

"

"

290

"

900

"

"

"

"

"

"

"

310

"

1000

"

"

"

"

"

"

"

330

 

GD-50 er godkjent og leveres med samme lysmål som GD-10 og GD-35