ABC-filtreringsenhetene i ESL serien brukes til nødventilasjon i sivile forsvars- og militære tilfluktsrom. Formålet med ABC-filtreringsenhetene er å filtrere stridsgasser, radioaktivt støv, og biologiske partikler. ESL-enheter er tilgjengelig med to forskjellige typer filter, ES-600 og ES-1250, som følgende modeller:

 • ESL-600 og -1250 (ett filter)
 • ESL-1200 og -2500 (to filtre)
 • ESL-1800 og -3750 (tre filtre)
 • ESL-2400 og -5000 (fire filtre)
 • ESL-3000 og -6250 (fem filtre)
 • ESL-3600 og -7500 (seks filtre)

Spesifikasjon
ABC-filtreringsenhetene i ESC-serien består av følgende hovedkomponenter:

Kraftige sveisede rør, sjokkbeskyttede ventilasjons vifter, gasstette lukkeventiler for operativ kontroll av nødfiltreringsmodusen, forfilter for filtrering av grove partikler fra inntaksluften og forvarmer for oppvarming av inntaksluften for å redusere dens relative fuktighet for å forlenge levetiden til ABC-filtrene. ESL-filtreringsenhetene har følgende kapasiteter:

Type

Filtreringsluftstrøm
m³/time

Type

Filtreringsluftstrøm
m³/time

Bypass air flow
m³/time
 NOR
ESL-600
 600 m³/time NOR
ESL-1250

1250 m³/time

1800
 NOR
ESL-1200
 1200 m³/time NOR
ESL-2500

2500 m³/time

 3600
 NOR
ESL-1800
 1800 m³/time NOR
ESL-3750

3750 m³/time

 5400
 NOR
ESL-2400
 2400 m³/time NOR
ESL-5000

5000 m³/time

 7200
NOR
ESL-3000
3000 m³/time NOR
ESL-5000
6250 m³/time  9000
NOR
ESL-3600
3600 m³/time NOR
ESL-5000
7500 m³/time  10800


Statisk trykkkapasitet fra viften er 550 Pa ved den nominelle filtreringsmodusens luftstrømningshastighet, og 1000 Pa ved omløpsmodusens luftstrømningshastighet.
ESL-filtreringsenheter kan også forsynes med et valgfritt komplett CWA (Chemical Warfare Agent) deteksjonssystem.

Test- og ytelsesdata
Filtreringsenhetene er konstruert og testet mot reflektert sjokk trykk på 1,5 bar og reflektert totalimpuls på 7,5 bar ms målt ved inntaksluftkanalen.
ABC-filtreringsenhetene i ESC-serien blir sjokkertestet med et mekanisk støt på installasjonsbunnen med en maksimal akselerasjon på 20 g og hastighet på 1,5 m/s.
ABC-filtre som brukes i ABC-filtreringsenhetene i ESL-serien er av typen NOR ES-600 eller NOR ES-1250, som hver gir luftfiltreringskapasitet på 600 eller 1250 m³ / h. ABC-filteret består av et HEPA-filter og et aktivert karbonfilter. Effektiviteten til HEPA-filteret er minst 99,995% for partikler på 0,3 μm.

NOR ABC Filtrerings system
ABC-filtreringsenhetene i ESL-serien har modulær struktur med variabel layout. Dette gjør det mulig å montere enheten i trange rom. Det vanlige ESL-systemoppsettet kan enkelt variere ved å lede eller flytte filtre til annen posisjon og plassering. Nedenfor er noen typiske eksempler på enhetens layout. Når du får dimensjonene til rommet og den ønskede filtreringsluftstrømmen, vil TP Miljøteknikk velge passende ABC-filtreringsenheter og designe enhetenes layout for å optimalisere bruken av gulvplass.

Standard ESL-Unit layoutStandard ESL-Unit layout

ESL-Unit med kort 90º bend
ESL-Unit med langt 90º bend

Standard ESL-ABC-filtreringsenhet inkluderer:

 • Hovedventilasjonskanal med gasstette lukkeventiler og innblåsingsluftforvarmer
 • 1 x Distribusjonskanal sett
 • ES-serie ABC-filtre, trykkdifferensmåler og luftmåler
 • Inngangs- og utløpsluftkanaler for filtre, fleksible kanalkontakter
 • Kanalstøtter og installasjonshardware

1 x tilfluktsroms vifte med støt beskyttet monteringsramme

HEPA filter innstøpt med gjennomføring for vegg og monteringsramme