NOR ES-1500 ABC-filteret brukes i ABC-beskyttet sivile forsvars- og militære forsvarsinstallasjoner for filtrering av stridsgasser, radioaktivt støv, og biologiske partikler med maksimal effektivitet. NBC-filteret NOR ES-1500 er designet for å optimalisere bruken av gulvplass i HVAC-anlegget ved å gi maksimal filtrert luftmengde med minimum bruk av gulvplass.

NOR ES-1500 ABC-filteret omfatter et høyeffektiv partikulært aerosolfilter (HEPA) og et gass absorpsjonsfilter innesluttet i en stålbeholder. Filteret foretar en to-trinns filtrering av inntaksluften, aerosol og partikkelfiltrering først, etterfulgt av gassfiltrering. Filteret er innelukket i en stiv, gasstett stålbeholder med en minimumstykkelse på 2,0 mm som sikrer støt og blåsebestandighet i ABC-filteret. Gassabsorpsjonsfilteret består av et lag av spesielt impregnert aktivert karbon produsert for å overholde de norske sivile forsvarskravene. Eventuelt kan filteret også forsynes med aktivert karbon for fjerning av giftige industrielle kjemikalier (TIC). Et avansert karbonpakke- og kompresjonssystem brukes for å sikre at karbonplaten beholder sin integritet og tetthet.

Testrapporter samt tilleggs testdata er tilgjengelig på forespørsel.

Test- og ytelsesdata
Filteret er designet og testet mot reflektert sprengningstrykk på 2 bar og en totalimpuls på 15 bar ms målt ved inntaksluftkanalen foran filteret.
Effektiviteten til det absolutte filteret (HEPA) av ES-1500 ABC-filter er bedre enn 99,995% for partikler på 0,3 μm. Filteret er sjokktestet med et mekanisk sjokk på installasjonsbunnen med en akselerasjon på 20 g i retning av de tre hovedakser.

 

Tekniske data:

 Nominell luftstrøm 1500 m³ / t 
 Nominelt trykkfall  1600 Pa
 Vekt av aktivert karbon  150 kg
 Totalt karbonvolum  300 l
 Spesifikk karbonvolum  0,20 l / m³ / h
 Vekten på Filter  410 kg
 Filterets høyde  1670 mm
 Bredden på filteret  1145 mm
Tilkoblingshøyde på innløpsrøret 1470 mm
Tilkoblingshøyde på utløpsrøret 660 mm
Innløps- og utløpsrørdiameter 250 mm
Avstand mellom innløps- og utløpskanale 850 mm

 

ABC filter type

Nominell luftmengde

Nominell trykkfall

 NOR ES-150  150 m³/time  550 Pa
 NOR ES-600  600 m³/time  900 Pa
 NOR ES-1250  1250 m³/time  1300 Pa
 NOR ES-1500  1500 m³/time  1600 Pa