TPMESL-ABC

kr100.00

BC-filtreringsenhetene i ESL serien brukes til nødventilasjon i sivile forsvars- og militære tilfluktsrom. Formålet med ABC-filtreringsenhetene er å filtrere stridsgasser, radioaktivt støv, og biologiske partikler. ESL-enheter er tilgjengelig med to forskjellige typer filter, ES-600 og ES-1250, som følgende modeller:
ESL-600 og -1250 (ett filter)
ESL-1200 og -2500 (to filtre)
ESL-1800 og -3750 (tre filtre)
ESL-2400 og -5000 (fire filtre)
ESL-3000 og -6250 (fem filtre)
ESL-3600 og -7500 (seks filtre)

Category:

Description

Spesifikasjon

ABC-filtreringsenhetene i ESC-serien består av følgende hovedkomponenter:
Kraftige sveisede rør, sjokkbeskyttede ventilasjons vifter, gasstette lukkeventiler for operativ kontroll av nødfiltreringsmodusen, forfilter for filtrering av grove partikler fra inntaksluften og forvarmer for oppvarming av inntaksluften for å redusere dens relative fuktighet for å forlenge levetiden til ABC-filtrene. ESL-filtreringsenhetene har følgende kapasiteter:

Statisk trykkkapasitet fra viften er 550 Pa ved den nominelle filtreringsmodusens luftstrømningshastighet, og 1000 Pa ved omløpsmodusens luftstrømningshastighet. ESL-filtreringsenheter kan også forsynes med et valgfritt komplett CWA (Chemical Warfare Agent) deteksjonssystem.

Test- og ytelsesdata:
Filtreringsenhetene er konstruert og testet mot reflektert sjokk trykk på 1,5 bar og reflektert totalimpuls på 7,5 bar ms målt ved inntaksluftkanalen. ABC-filtreringsenhetene i ESC-serien blir sjokkertestet med et mekanisk støt på installasjonsbunnen med en maksimal akselerasjon på 20 g og hastighet på 1,5 m/s.
ABC-filtre som brukes i ABC-filtreringsenhetene i ESL-serien er av typen NOR ES-600 eller NOR ES-1250, som hver gir luftfiltreringskapasitet på 600 eller 1250 m³ / h. ABC-filteret består av et HEPA-filter og et aktivert karbonfilter. Effektiviteten til HEPA-filteret er minst 99,995% for partikler på 0,3 μm.

NOR ABC Filtrerings system:
ABC-filtreringsenhetene i ESL-serien har modulær struktur med variabel layout. Dette gjør det mulig å montere enheten i trange rom. Det vanlige ESL-systemoppsettet kan enkelt variere ved å lede eller flytte filtre til annen posisjon og plassering. Nedenfor er noen typiske eksempler på enhetens layout. Når du får dimensjonene til rommet og den ønskede filtreringsluftstrømmen, vil TP Miljøteknikk velge passende ABC-filtreringsenheter og designe enhetenes layout for å optimalisere bruken av gulvplass.

NOR ABC Filtrerings system:
* Hovedventilasjonskanal med gasstette lukkeventiler og innblåsingsluftforvarmer
* 1 x Distribusjonskanal sett
* ES-serie ABC-filtre, trykkdifferensmåler og luftmåler
* Inngangs- og utløpsluftkanaler for filtre, fleksible kanalkontakter
* Kanalstøtter og installasjonshardware