TPM ES-1500

kr100.00

NOR ES-1500 ABC-filteret brukes i ABC-beskyttet sivile forsvars- og militære forsvarsinstallasjoner for filtrering av stridsgasser, radioaktivt støv, og biologiske partikler med maksimal effektivitet. NBC-filteret NOR ES-1500 er designet for å optimalisere bruken av gulvplass i HVAC-anlegget ved å gi maksimal filtrert luftmengde med minimum bruk av gulvplass.
NOR ES-1500 ABC-filteret omfatter et høyeffektiv partikulært aerosolfilter (HEPA) og et gass absorpsjonsfilter innesluttet i en stålbeholder. Filteret foretar en to-trinns filtrering av inntaksluften, aerosol og partikkelfiltrering først, etterfulgt av gassfiltrering.

Category:

Description

Filteret er innelukket i en stiv, gasstett stålbeholder med en minimumstykkelse på 2,0 mm som sikrer støt og blåsebestandighet i ABC-filteret. Gassabsorpsjonsfilteret består av et lag av spesielt impregnert aktivert karbon produsert for å overholde de norske sivile forsvarskravene. Eventuelt kan filteret også forsynes med aktivert karbon for fjerning av giftige industrielle kjemikalier (TIC). Et avansert karbonpakke- og kompresjonssystem brukes for å sikre at karbonplaten beholder sin integritet og tetthet.
Testrapporter samt tilleggs testdata er tilgjengelig på forespørsel.

Test- og ytelsesdata:
Filteret er designet og testet mot reflektert sprengningstrykk på 2 bar og
en totalimpuls på 15 bar ms målt ved inntaksluftkanalen foran filteret.
Effektiviteten til det absolutte filteret (HEPA) av ES-1500 ABC-filter er bedre enn
99,995% for partikler på 0,3 μm. Filteret er sjokktestet med et mekanisk sjokk på
installasjonsbunnen med en akselerasjon på 20 g i retning av de tre hovedakser.

 

Tekniske data:

* Nominell luftstrøm                                             1500 m³ / t
* Nominelt trykkfall                                               1600 pa
* Vekt av aktivert karbon                                       150kg
* Totalt karbonvolum                                             300 I
* Spesifikk karbonvolum                                        0,20 l / m³ / h
* Vekten på Filter                                                    410 kg
* Filterets høyde                                                     1670 mm
* Bredden på filteret                                               1145 mm
* Tilkoblingshøyde på innløpsrøret                        1470 mm
* Tilkoblingshøyde på utløpsrøret                          660 mm
* Innløps- og utløpsrørdiameter                             250 mm
* Avstand mellom innløps- og utløpskanale           850 mm