Montérbarsluse

Description

Slusen skal være fastskrudd i umiddelbar nærhet til inngangsdøren.