referanser

Nytt luftinntak til krigsventilkasjon og nytt nødstrømaagregat.

År: 2018

Oppdrag: Finne løsning på godkjent opprettelse av feil utførte utsparinger i tilfluktsrommets ytre begrensningsvegger. Etablere ny føringsvei og opplegg for nytt luftinntaksrør og bringe tilfluktsrommet i beredskapsmessig stand.

Beskrivelse: Utsparingene for innføring av ventilasjonskanaler var utført på feil måte mtp plassering og størrelser. Luftinntaksrør og sjokkventil var fjernet og blendet ifbm oppsetting av ny bygningsmasse tett inntil tilfluktsrommet. I tillegg forelå det krav fra DSB om 100% beredskapsmessig istandsettelse av dette tilfluktsrommet. Dette innebar at bla nødstrømsaggregatet måtte skiftes og det måtte lages ny føringsvei for krigsventilasjonens luftinntaksrør.

Utført: Stilet og sendt søknader til DSB og beskrevet foreslåtte tiltak i samråd med byggherre og hovedentreprenør. Engasjert relevante underentreprenører for utskifting av nødstrømsaggregat, konstruksjon/produksjon/montering av blindplateløsninger og opplegg for luftinntaksrør. Ellers ble det produsert og levert nytt instruksverk, montert skilting, levert godkjente kabeltettinger, løsutstyr og skiftet dørpakninger.

Ferdig monterte overtrykksventiler type TPM-YV
Innvendig trase for luftinntaket.
1Ferdig montert Luftinntaksrør med svanehals og gitter foran lufinntak.
Sjekk av det nye Nødstrømsaggregatet av Sivilforsvaret.