referanser

Lørenskog Kommune, oppgradering av Offentlig tilfluktsrom-Fjellhall

År: 2020-2021

Oppdragsgiver: Lørenskog kommune

Oppdrag: Sette 1 offentlige tilfluktsrom fjellanlegg i beredskapsmessig stand

Beskrivelse: Rehabilitering av dører/porter, utskifting av krigsventilasjon og oppgradering forrøvrig.

Utført: Produksjon av komplett instruksverk, skilting, merking, jording, dørpakninger, løsutstyr, utbedring av kabel/rørtettinger, kontroll av elektriske anlegg og utskifting av krigsventilasjon inkl sjokkventiler.

Ut med gamle ABC filtere
Inngang til tilfluktsrom
Inn med nye ABC-filtere
Nye ABC-filtere