referanser

Lillehammer Kommune, oppgradering av Offentlige Tilfluktsrom

År: 2021

Oppdragsgiver: Lillehammer kommune

Oppdrag: Sette 6 offentlige tilfluktsrom i beredskapsmessig stand.

Beskrivelse: Tilfluktsrommene var i varierende stand og alder. De offentlige tilfluktsrommene i Lillehammer befinner seg i noen av kommunens idrettshaller, administrasjonsbygg og utleide bygg. De fleste tilfluktsrommene er bygget etter forskrift av 1976 og 1995.

Utført: Produksjon av komplette instruksverk, skilting, merking, jording, dørpakninger, løsutstyr, utbedring av kabel/rørtettinger, kontroll og komplettering av nødlys/signal anlegg, utskifting av ABC filter og komplette krigsventilasjonsaggregater.

Krigsventilasjon ferdig montert.
Diverse løsutstyr på plass.
Fjerning av gamle ABC-filtere.