referanser

Lani Invest AS - Oppgreadering etter pålegg fra DSB

År: 2020

Oppdragsgiver: Lani Invest AS

Oppdrag: Sette tilfluktsrommet i beredskapsmessig stand etter tilsyn og pålegg fra DSB.

Beskrivelse: Tilfluktsrommet var rensket for beredskapsteknisk utstyr ifbm ombygging av arealene. Krigsventilasjonsaggregatet var fjernet, den innstøpte stussen for sjokkventil var kappet og pusset over, tilfluktsromdøra var fjernet og hengslene kappet og alt utstyret manglet.

Utført: Pigget frem den innstøpte rørstussen, sveiset på ny stuss for sjokkventil, montert tilbake krigsventilasjonsaggregatet, produsert, levert og montert ny tilfluktsromdør, laget instruksverk, levert og montert ny overtrykksmåler, konstruert/produsert og levert blendeløsninger for utsparinger i yttervegg og levert komplett sett løsutstyr.

Montering av dørblad i trang rom
Krigsventilasjon montert med sjokkventil på luftinntaket
Dørblad montert med sjokk/overtrykksventil
Dørterskel