referanser

Kristiansand Kommune, oppgradering av Offentlige Tilfluktsrom

År: 2019

Oppdragsgiver: Kristiansand kommune

Oppdrag: Komplettere 1 stk. offentlig tilfluktsrom

Beskrivelse: Prestheia skole inneholder to tilfluktsrom hvor kun det ene var i 100% beredskapsmessig stand. Det andre manglet en rekke tilfluktsromtekniske installasjoner og utstyr. Vår oppgave var å bringe tilfluktsrommet i beredskapsmessig stand. Dette omfattet graving, kjerneboring, etablering av luftinntaksrør, sjokkventiler, krigsventilasjonsaggregater, reguleringsventiler, monterbar gass-sluse, komplett instruksverk, løsutstyr, skilting, jording og merking
Utført: Organisert avsperring av anleggsområde, gravd ned langs yttervegg, kjerneboret utsparinger for godkjente rørgjennomføringer, produsert, levert og montert nødvendig utstyr. Fylt masse tilbake og asfaltert. Inne i tilfluktsrommet er komplett instruksverk produsert og montert, nødvendig utstyr for krigsventilasjon er på plass, skilting er etablert og tilfluktsrommet er trykkprøvet.