referanser

Entra Eiendom AS Tilstandsvurdering av 70 tilfluktsrom

År: 2007-2009

Oppdragsgiver: Entra Eiendom AS

Oppdrag: Tilstandsvurdering av alle tilfluktsrommene (70 stk) tilhørende Entra Eiendom AS.

Beskrivelse: Oppdraget bestod av befaring og utarbeidelse av tilstandsrapport for hver enkelt tilfluktsrom i porteføljen. Rapporten var en 80 punkt rapport iht gjeldende forskrifter med bilder og priskalkye på oppretting av feil og mangler.
Eiendommene var fordelt over hele landet fra Sør til Nord.
Når alle tilstandsrapporter var utarbeidet fikk TP Miløteknikk AS oppdraget med å oppgradere
Tilfluktsrommene iht tilstandsvurderingene.
Vi har siden hatt en årlig serviceavtale på disse eiendommene.

Dronningensgate 2, Trondheim
Universitetsgaten2, Oslo
Storgata 51, Tønsberg
Valkendorfgata 6, Bergen