Eksplosjonstest

Eksplosjonstest / Eksplosjonstest

I 1992 foretok Temet OY en serie eksplosjons tester av tilfluktsrom.

En rekke svært store (20-26 tonn TNT) eksplosjoner ble avfyrt for å teste sjokkventiler og tilfluktsroms dører. Testene ble utført fra forskjellige vinkler i forhold til tilfluktsrommet.

Måleutstyr viste at det ikke ble noen materielle eller funksjonelle skader på sjokkventilene eller tilfluktsrom dørene under de forskjellige testene. Forholdene inne i tilfluktsrommet var hele tiden trygt. Trykkbølgene nådde aldri skadelige nivåer, og utstyret overlevde alle testene.

Italian Trulli

Temet Oy er en verdensledende produsent og leverandør av utstyr for tilfluktsrom. TP Miljøteknikk er nå eneforhandler av Temet sine produkter for tilfluktsrom i Norge.