referanser

Drammens kommune serviceavtale

År: 2020-2021

Oppdragsgiver: Drammen kommune

Oppdrag: Serviceavtale 6 stk Offentlige Tilfluktsrom..

Beskrivelse: Tilfluktsrommene ble oppgradert av TP Miljøteknikk i 2018 og 2019.

I 2020 ble serviceavtalen med Drammens Kommune undertegnet.

Merking inngang.
First Hotell.
Sjekk av ny krigsventilasjon.
Kjøsterud skole.
Kjerneborring for nye gass og trykksikre kabelgjennomføringer.
Jordangerløkka.