referanser

Coor Management Drift serviceavtale

År: 2020

Oppdragsgiver: Coor Management

Oppdrag: Serviceavtale av alle tilfluktsrommene (18 stk) tilhørende Storebrand Eiendom.
TP Miljøteknikk AS har utført oppgradering og har hatt service på disse eiendommene
tidligere i regi Storebrand Eiendom.

Merking av komponenter.
Lysaker Park.
Sjekk av nødstrømsaggregat.
Lysaker Park.