referanser

Tilstandsvurdering av 24 tilfluktsrom

År: 2020

Oppdragsgiver: Bjørnafjorden Kommune

Oppdrag: Tilstandsvurdering av alle tilfluktsrommene (24 stk) tilhørende Bjørnafjorden Kommune.

Beskrivelse: Oppdraget bestod av befaring og utarbeidelse av tilstandsrapport for hver enkelt tilfluktsrom i porteføljen. Rapporten var en 80 punkt rapport iht gjeldende forskrifter med bilder og priskalkye på oppretting av feil og mangler.

Os sjukeheim
Søfteland Skule
OS Barnskule gymbygg