Kombinert sjokk- og avtrekksventil
Godkjent av DSB som sjokkventil uten dempingsledd for luftevakuering fra tilfluktsrom i betong.
NOR ES-600 ABC-filteret brukes i ABC-beskyttede tilfluktsrom i betong og offentlige tilfluktsrom i fjell for filtrering av stridsgasser, radioaktivt støv, og biologiske partikler.


Temet Oy er en verdensledende produsent og leverandør av utstyr for tilfluktsrom. TP Miljøteknikk er nå eneforhandler av Temet sine produkter for tilfluktsrom i Norge.