Kombinert sjokk- og avtrekksventil
Godkjent av DSB som sjokkventil uten dempingsledd for luftevakuering fra tilfluktsrom i betong.
NOR ES-600 ABC-filteret brukes i ABC-beskyttede tilfluktsrom i betong og offentlige tilfluktsrom i fjell for filtrering av stridsgasser, radioaktivt støv, og biologiske partikler.

Tilfluktsrommene er ikke bare beregnet for bruk ved krig.

Fare for gasslekkasjer og eksplosjoner foreligger også i fredstid og uten terrorangrep. Vi er ofte trygge mot gass innendørs og hjemme hos oss selv, hvis vi lukker vinduer og slår av ventilasjonsanlegg. Dersom en situasjon skulle kreve at tilfluktsrom må tas i bruk, har kommuner med offentlige tilfluktsrom ansvar for at disse klargjøres.

Tilfluktsrommene er ikke bare motstandsdyktige mot våpenvirkninger, men er gass- og trykktette og har ofte nødstrømsforsyning. Ved trusselsituasjoner kan disse rommene ha en kapasitet til å ivareta, beskytte og gi ly.